24 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

24 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
130
D
120
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
B
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
C
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
D
Alkol ve madde bağımlılığı
Soru 3
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
B
Trafik levhalarını okuma
C
Hız sınırına uyma
D
Yayaya yol verme
Soru 4
    Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?
A
Elektrik motoru
B
İçten yanmalı motor
C
Marş motoru
D
Dıştan yanmalı motor
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
çgen reflektör
B
lk yardım çantası
C
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
angın söndürme cihazı
Soru 6
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Traktör
D
Otobüs
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Marş motoru
B
Endüksiyon bobini
C
Termostat
D
Yakıt filtresi
Soru 8
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Motordaki aşıntıların artmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 9
    İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
A
Kan dolaşımının sağlanmasını
B
Hava yolu açıklığının sağlanmasını
C
Kanamanın durdurulmasını
D
Solunum desteğinin sağlanmasını
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.
B
Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.
C
Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.
D
Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.
Soru 11
    Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A
Mide delinmesi
B
Şiddetli baş yaralanması
C
Dalak yırtılması
D
Göğüs zedelenmesi
Soru 12
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Solunum yolu tıkalı olan
B
Boyun omurunda zedelenme olan
C
Burun kanaması olan
D
Bulantı ve kusması olan
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A
Amortisör
B
Şaft
C
Diferansiyel
D
Debriyaj
Soru 14
    Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A
Banketleri
B
Geçiş yollarını
C
Yaya yollarını
D
Yaya geçitlerini
Soru 15
    Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
A
Halsizlik
B
Sara
C
Bayılma
D
Koma
Soru 16
    Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
İnce rulo sargı
B
Tel atel
C
Tahta atel
D
Üçgen sargı
Soru 17
    Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A
Kızdırma bujisi
B
Antifriz
C
Termostat
D
Hava filtresi
Soru 18
    Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
A
Distribütörün kablosu çıkarılır.
B
Akünün kutup başları çıkarılır.
C
Alternatörün kablosu çıkarılır.
D
Marş motorunun kablosu çıkarılır.
Soru 19
   Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

  Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
B
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
C
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
D
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
Soru 20
    Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Haftada bir
B
Araca binileceği zaman
C
Günde bir
D
Altı ayda bir
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 22
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 23
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Distribütör arızalıdır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Fren müşiri arızalıdır.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
D
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
Soru 25
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
B
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
C
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 26
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
B
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
C
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
D
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
Soru 27
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Taşıma sınırı (Kapasite)
B
Yüklü ağırlık
C
Gabari
D
Azami toplam ağırlık
Soru 28
   Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

  Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A
Araç sayısının fazla olması
B
Yayaların otoyola çıkması
C
Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
D
Araçlardaki yolcu sayısının artması
Soru 29
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Buji kıvılcımı ile
C
Kendi kendine
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A
Jantın eğilmesi
B
Fren hidroliğinin azalması
C
Bijon somunlarının gevşemesi
D
Sürüş konforunun azalması
Soru 31
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
B
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
C
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 32
    Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A
Rot ayarı
B
Far ayarı
C
Rölanti ayarı
D
Supap ayarı
Soru 33
    Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
B
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
Soru 35
    Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Park lambasının yakılmasına
B
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
C
Motorun durdurulmasına
D
El freninin çekilmesine
Soru 36
    Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sahibi değiştiğinde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Şokun önlenmesi
C
Kazaların önlenmesi
D
Acil yardım istenmesi
Soru 38
    Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A
Lastiklerde
B
Pistonlarda
C
Eksantrik milinde
D
Alternatörde
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D
Bujilerin yeni olması
Soru 40
    Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Cam suyu seviyesinin azalması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 41
    Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
A
C
B
B
C
D
D
E
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

24 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 24 Eylül 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 24 Eylül 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 24 Eylül 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

24 Eylül 2022 ehliyet sınav soruları
24 Eylül 2022 ehliyet sinavi sorulari
24 Eylül 2022 ehliyet sinav sorulari
24 Eylül 2022 ehliyet sınav soruları çöz
24 Eylül 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 24 Eylül 2022

24 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

24 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

24 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık