6 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

6 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
A
Mesleki yeterlilik belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Tescil belgesi
D
Zorunlu trafik sigorta belgesi
Soru 2
    Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kan
B
Kemik iliği
C
Karaciğer
D
Kornea
Soru 3
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
astırma
B
mpati
C
fke
D
ngellenme
Soru 4
    ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Virajlarda savrulmayı
B
Direksiyon hâkimiyetini
C
Trafik kazası riskini
D
Aracın yol üzerinde kaymasını
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Aracı güvenli bir şekilde durdurmak
B
Duran aracı sabitlemek
C
Aracın durma mesafesini artırmak
D
Aracın hızını düşürmek
Soru 6
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 7
    Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
D
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 8
  I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

  Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 9
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 10
    Aşağıdakilerden
A
Kaburga kemiği
B
Uyluk kemiği
C
Kaval kemiği
D
Pazı kemiği
Soru 11
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Yağ göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Motor devir göstergesi
Soru 12
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Güney
B
Kuzey
C
Doğu
D
Batı
Soru 13
    Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bayılma
B
Kansızlık
C
Şok
D
Koma
Soru 14
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
C
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
D
Rölanti ayarının bozulması
Soru 16
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?
A
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B
Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
C
Yolu trafiğe kapatmak
D
Yolu trafiğe açmak
Soru 18
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Motosiklet
Soru 19
    Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Kasko sigortasının
D
Servis bakımlarının
Soru 20
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karın ön üst kısmı
B
Kasık iç kısmı
C
Dizin ön üst kısmı
D
Bacak dış kısmı
Soru 21
    Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlayıp durmalıdır.
B
Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
D
Kalkışa hazırlanmalıdır.
Soru 22
    Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
B
Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
C
Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
D
Burkulan bölgeye buz torbası konulması
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
B
Viraja girmeden önce hızı artırmak
C
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
D
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
Soru 24
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Hizasında
B
Üzerinde
C
Altında
D
Ortasında
Soru 25
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
ıt seviyesi kontrol edilir.
B
tiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
msenmez, devam edilir.
D
ulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
A
Parça garanti belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Kasko sigorta poliçesi
D
Sürücü belgesi
Soru 27
    Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Şok pozisyonu vermek
B
Temiz hava almasını sağlamak
C
Duyu organlarını uyarmak
D
Soğuk içecekler içirmek
Soru 28
    G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
İş makinesi
B
Otobüs
C
Çekici
D
Motosiklet
Soru 29
   Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Emme zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 30
    Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A
Motor çalışır halde farların yakılması
B
Aracın başında gözcü bulundurulması
C
Trafik görevlisine haber verilmesi
D
Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru 31
    Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silindir kapak contasında kaçak vardır.
B
Termostat arızalıdır.
C
Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
D
Vantilatör kayışı sıkıdır.
Soru 32
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Jikle devresinde
B
Aküde
C
Rölanti devresinde
D
Bujilerde
Soru 33
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Göğüs
B
Bacak
C
Kol
D
Boyun
Soru 34
    Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Hareket sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 35
    Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Ayağında kırık olan
B
Ağır kanamalı olan
C
Dirseğinde çıkık olan
D
Ölmüş olan
Soru 36
    Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşınan yolcu sayısı
B
Aracın büyüklüğü
C
Aracın yeniliği
D
Sürücünün isteği
Soru 37
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
eri vites müşirinin
B
olen filtresinin
C
ren balatasının
D
akıt filtresinin
Soru 38
    Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?
A
6 Ay
B
3 Ay
C
1 Yıl
D
1 Ay
Soru 39
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

6 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 6 Eylül 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 6 Eylül 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 6 Eylül 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

6 Eylül 2022 ehliyet sınav soruları
6 Eylül 2022 ehliyet sinavi sorulari
6 Eylül 2022 ehliyet sinav sorulari
6 Eylül 2022 ehliyet sınav soruları çöz
6 Eylül 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 6 Eylül 2022

6 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

6 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

6 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık