25 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

25 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
B
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
C
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 2
    Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Araçları trafikten men edilir.
B
Muayene yaptırmaları için ek-33 belgesi düzenlenerek ek süre verilir.
C
Para cezası verilir.
D
3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
Soru 3
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kalça kemiği
B
Kol kemiği
C
Kaburga kemiği
D
Uyluk kemiği
Soru 4
    Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz
B
Motor
C
Fren
D
Diferansiyel
Soru 5
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Rastgele hareket ettirilmesi
D
Kanama varsa, hemen durdurulması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Omurilik
B
Pankreas
C
Böbrekler
D
Akciğerler
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
çgen reflektör
B
arı ışıklı, dönerli uyarı lambası
C
angın söndürme cihazı
D
lk yardım çantası
Soru 9
   Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
B
Kazazedenin yalnız bırakılması
C
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi
D
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Yakıt borularının uzun olması
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Bujilerin yeni olması
D
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
Soru 11
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
D
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
Soru 12
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Bulantı ve kusmanın olması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Soru 13
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Araçların hasar durumu
B
Yaralıların durumu ve sayısı
C
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
D
Kaza yerinin açık ve net adresi
Soru 14
    Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Otomobillerde
B
Otobüslerde
C
Minibüslerde
D
Motosikletlerde
Soru 15
    Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Trafikten men
C
İşaretleme
D
Trafik kazası
Soru 16
    Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.
B
Endüksiyon bobini arızalıdır.
C
Alternatör arızalıdır.
D
Bujiler arızalıdır.
Soru 17
    Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Daha büyük
C
Önemli değildir.
D
Aynı
Soru 18
    Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Turnike uygulanır.r
B
Hareketsiz kalması sağlanır.
C
Sürekli buzla ovulur.
D
Kuvvetli masaj yapılır.
Soru 19
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Dikkatli geçmelidir.
B
Hızlanmalıdır.
C
Kalkışa hazırlanmalıdır.
D
Yavaşlamalıdır.
Soru 20
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 21
    Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 22
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Manifold
B
Silindir kapağı
C
Karter
D
Motor bloğu
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
B
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
C
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
D
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
İlaçla tedavi etmek
Soru 25
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Solunum kontrolü
B
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
C
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D
Dolaşım kontrolü
Soru 26
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Dizden kalçaya kadar
B
Topuktan kalçaya kadar
C
Topuktan koltuk altına kadar
D
Topuktan dize kadar
Soru 27
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
C
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
D
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
Soru 28
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Motorun yağ yakmasına
B
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
C
Motorun sarsıntılı çalışmasına
D
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
ilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
B
aşam bulgularının sık sık izlenmesi
C
ışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
ilinç kontrolünün yapılması
Soru 30
    Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
Soru 31
    Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A
Baş kısmı önde olacak şekilde
B
Yaralının isteğine göre
C
Ayakları önde olacak şekilde
D
Yaranın çeşidine göre
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
D
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru 33
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Geçiş hakkı kuralına uyulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Aracın hızının artırılması
D
Şerit değiştirilmesi
Soru 34
    G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Motosiklet
B
İş makinesi
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 36
   “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
trafik cezası
B
trafik adabı
C
trafik terörü
D
trafik müfettişi
36 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

25 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 25 Temmuz 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 25 Temmuz 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 25 Temmuz 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

25 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları
25 Temmuz 2021 ehliyet sinavi sorulari
25 Temmuz 2021 ehliyet sinav sorulari
25 Temmuz 2021 ehliyet sınav soruları çöz
25 Temmuz 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 25 Temmuz 2021

25 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

25 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

25 Temmuz 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık