27 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şarj sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Marş sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 2
    Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süspansiyon sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Marş sistemi
D
Fren sistemi
Soru 3
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Organ
B
Sistem
C
Hücre
D
Destek doku
Soru 4
    Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
B
Beyaz bayrak
C
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
D
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
Soru 5
    Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A
15 dakika
B
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
C
10 dakika
D
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
Soru 6
    Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 7
    Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz susturucusu
B
Egzoz manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Katalitik konvertör
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Aktif gergili emniyet kemeri
B
Polen filtresi
C
Açılabilir tavan
D
Park sensörü
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
Soru 10
    Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B
Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C
Psikolojik destek sağlamak
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 11
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Motor devir göstergesi
D
Yağ göstergesi
Soru 12
    Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
A
Terminal
B
Taşıt yolu (Kaplama)
C
Banket
D
Hemzemin geçit
Soru 13
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
20
B
25
C
15
D
10
Soru 14
  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

  Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 15
    Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?
A
Karbondioksit
B
Karbonmonoksit
C
Kükürt
D
Kurşun
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
ızlı ve yüzeysel solunum
B
an basıncında yükselme
C
ilinç seviyesinde azalma
D
iltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A
Yolcu indirirken beklemek
B
Kırmızı ışık yanarken beklemek
C
5 dakikadan fazla beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Sigorta
B
Karbüratör
C
Marş motoru
D
Endüksiyon bobini
Soru 19
    Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Trafik görevlisi olmak
B
Sağlık personeli olmak
C
Sakin ve tedbirli olmak
D
İyi bir sürücü olmak
Soru 20
   I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 21
    Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
İki yönlü yol
B
Bölünmüş yol
C
Tali yol
D
Şerit
Soru 22
    Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
A
Trafik levhalarını okuma
B
Yayaya yol verme
C
Hız sınırına uyma
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru 23
    Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Plakaların en altında
B
Plakaların 1 cm üzerinde
C
Plakaların 1 cm altında
D
Plakaların ortasında
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
B
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D
Tek yönlü yola ters yönden girmek
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
C
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Rot ayarının bozulması
C
Karter contasının yırtılması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 27
  I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 28
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Otobüs
B
Traktör
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 29
  I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

  Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
I ve IV.
B
II ve III.
C
II, III ve IV.
D
I, II ve III.
Soru 30
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Enjektör
Soru 31
    İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basması
B
Düşük hızla seyretmesi
C
Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
D
Vitesi boşa alarak seyretmesi
Soru 32
    Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
B
Öksürmesi engellenir.
C
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?
A
Yağ seviyesi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ rengi kontrolü
D
Yağ kaçağı kontrolü
Soru 35
    Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?
A
Kavşak
B
Sığınma cebi
C
Durak
D
Park yeri
Soru 36
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Fren mesafesi kadar
B
İntikal mesafesi kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
Duruş mesafesi kadar
Soru 37
    Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına
B
Motorun yağ yakmasına
C
Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına
D
Motorun sarsıntılı çalışmasına
Soru 38
    Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
D
Eklem bölgesi olmasına
Soru 39
    Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
A
Lastiklerde balanssızlık vardır.
B
Pistonlarda balanssızlık vardır.
C
Alternatörde balanssızlık vardır.
D
Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
Soru 40
    El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
B
Omuz üzerine baskı uygulamak
C
Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan yere tentürdiyot uygulamak
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 27 Ocak 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 27 Ocak 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 27 Ocak 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

27 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları
27 Ocak 2022 ehliyet sinavi sorulari
27 Ocak 2022 ehliyet sinav sorulari
27 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları çöz
27 Ocak 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 27 Ocak 2022

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

27 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık