26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
B
Araçta gözcü bulundurmalı
C
Aracın vitesini boşa almalı
D
Aracın kapılarını açık tutmalı
Soru 2
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sabırsız
B
Sorumlu
C
Telaşsız
D
Saygılı
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A
Karter
B
Karbüratör
C
Distribütör
D
Alternatör
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Öfkeli olmak
B
Başarılı iletişim kurmak
C
Sabırlı davranmak
D
Kural ihlalinden kaçınmak
Soru 5
    Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A
Ayakları önde olacak şekilde
B
Baş kısmı önde olacak şekilde
C
Yaranın çeşidine göre
D
Yaralının isteğine göre
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Tuzlu ayran içirmek
B
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
C
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
D
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
B
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
C
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D
Temiz olmayan yakıt kullanılması
Soru 8
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileğinde burkulma
B
Yüksek ateş
C
Görme bozukluğu
D
Kalp krizi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
A
Kaldırımların yetersiz olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Yolun bakımsız olması
D
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
Soru 10
    Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?
A
Araç içerisine verilecek havayı temizler.
B
Motorun emiş havasını temizler.
C
Motor soğutma suyunu temizler.
D
Motor yağını temizler.
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
B
Virajı alamayan aracın devrilmesi
C
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
D
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
Soru 12
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
D
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Bujilere giden akımı yükseltmek
B
Aküyü şarj etmek
C
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Araçta gözcü bulundurulması
B
Vitesin boşa alınması
C
Aracın kapılarının açık tutulması
D
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 16
   "İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

  Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Yetenekli
B
Öfkeli
C
Hoşgörülü
D
Sabırsız
Soru 17
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
B
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
C
Kavramada titreşimler hissedilir.
D
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
Soru 18
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Konuşma üslubu
B
Trafik adabı
C
Beden dili
D
Trafikte hak ihlali
Soru 19
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 20
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D
Dar bir kavisle dönmesi
Soru 21
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Muayene istasyonu
B
Terminal
C
Garaj
D
Servis istasyonu
Soru 22
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru arızalıdır.
B
Akünün suyu fazladır.
C
Vantilatör kayışı gevşektir.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt filtresi kontrolü
B
Antifriz kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 25
    Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
50
B
40
C
30
D
60
Soru 26
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
C
Sürücünün isteğine
D
Mevsim ve yol durumuna
Soru 27
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
C
Şerit değiştirmelerde
D
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
Soru 28
    Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Hasar
B
Tahribat
C
Kayıp
D
Trafik kazası
Soru 29
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
Tek yönlü yollarda park ederken
C
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D
Tek yönlü yollarda duraklarken
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
C
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
D
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
Soru 31
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 32
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Trafik
B
Taşıma
C
Ulaşım
D
Erişme
Soru 33
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
alnız I
B
I ve III.
C
, II ve III.
D
ve II.
Soru 34
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Birey hakkı
B
Toplum hakkı
C
Çevre hakkı
D
Kamu hakkı
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Fren disk yüzeyinin soğuması
B
Motorun soğuması
C
Motor yakıtına yağ karışması
D
Direksiyonun titremesi
Soru 36
   Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

  Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
B
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
C
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
D
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru 37
    Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
B
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
C
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
D
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Hoşgörü
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 39
    Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Su buharı
B
Motorin
C
Antifriz
D
Hidrolik yağı
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Radyatörün su sızdırması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Debriyajın kaçırması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 41
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
B
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
C
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
D
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 26 Ocak 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 26 Ocak 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 26 Ocak 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

26 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları
26 Ocak 2022 ehliyet sinavi sorulari
26 Ocak 2022 ehliyet sinav sorulari
26 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları çöz
26 Ocak 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 26 Ocak 2022

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık