26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A
Vitesin boşa alınması
B
Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması
C
Araçta gözcü bulundurulması
D
Aracın kapılarının açık tutulması
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A
Karter
B
Karbüratör
C
Alternatör
D
Distribütör
Soru 4
    Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A
Antifriz
B
Hidrolik yağı
C
Su buharı
D
Motorin
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
B
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
D
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
Soru 6
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Saygılı
B
Sabırsız
C
Telaşsız
D
Sorumlu
Soru 7
    Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A
Araç muayenelerinde göstermek
B
Araç donanımını tamamlamak
C
Kazalarda ilk yardımda kullanmak
D
Trafik denetimlerinde göstermek
Soru 8
   "İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

  Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Yetenekli
B
Sabırsız
C
Hoşgörülü
D
Öfkeli
Soru 9
    Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Aracın vitesini boşa almalı
B
Araçta gözcü bulundurmalı
C
Aracın kapılarını açık tutmalı
D
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
B
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 11
    Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akünün suyu fazladır.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Vantilatör kayışı gevşektir.
D
Endüksiyon bobini arızalıdır.
Soru 12
    Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
50
B
40
C
30
D
60
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Öfke
B
Hoşgörü
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Başarılı iletişim kurmak
B
Kural ihlalinden kaçınmak
C
Öfkeli olmak
D
Sabırlı davranmak
Soru 15
    "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileğinde burkulma
B
Görme bozukluğu
C
Kalp krizi
D
Yüksek ateş
Soru 16
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Mevsim ve yol durumuna
B
Sürücünün isteğine
C
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
D
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
Soru 17
    Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A
Ulaşım
B
Erişme
C
Trafik
D
Taşıma
Soru 18
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Garaj
B
Servis istasyonu
C
Muayene istasyonu
D
Terminal
Soru 19
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
B
Tek yönlü yollarda duraklarken
C
Tek yönlü yollarda park ederken
D
Bağlantı yolunda seyrederken
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A
Kısa devre olduğunda sistemi korumak
B
Bujilere giden akımı yükseltmek
C
Aküyü şarj etmek
D
Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
Soru 21
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Konuşma üslubu
B
Trafik adabı
C
Trafikte hak ihlali
D
Beden dili
Soru 22
    Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A
Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
B
Hasta oturtularak merhem sürülmeli
C
Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
D
Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
B
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
C
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D
Seyir hâlindeyken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
B
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
C
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
D
Tuzlu ayran içirmek
Soru 25
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Birey hakkı
B
Çevre hakkı
C
Kamu hakkı
D
Toplum hakkı
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Fren disk yüzeyinin soğuması
B
Direksiyonun titremesi
C
Motor yakıtına yağ karışması
D
Motorun soğuması
Soru 27
    Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dar bir kavisle dönmesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
Soru 28
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
alnız I
B
, II ve III.
C
ve II.
D
I ve III.
Soru 29
    Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Tahribat
B
Hasar
C
Trafik kazası
D
Kayıp
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Isıtma bujilerinin arızalanması
B
Radyatörün su sızdırması
C
Debriyajın kaçırması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 31
    Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A
Kavramada titreşimler hissedilir.
B
Direksiyonda titreşimler hissedilir.
C
Diferansiyelde titreşimler hissedilir.
D
Vites kutusunda titreşimler hissedilir.
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
A
Kara yolunda park etmiş olan aracın yanması
B
Kara yolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması
C
Virajı alamayan aracın devrilmesi
D
Duran otomobil üzerine inşaat hâlindeki binadan tuğla düşmesi
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Yolun bakımsız olması
C
Eski ve yetersiz araçların kullanılması
D
Kaldırımların yetersiz olması
Soru 34
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Bulantı ve kusmanın olması
B
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
Soru 35
   Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

  Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?
A
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
B
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
C
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
D
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru 36
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
B
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
C
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 37
    Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Bir aracın geçilmesi esnasında
B
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
C
Şerit değiştirmelerde
D
Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru 38
    Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A
Ayakları önde olacak şekilde
B
Yaranın çeşidine göre
C
Yaralının isteğine göre
D
Baş kısmı önde olacak şekilde
Soru 39
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
B
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
C
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
D
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
Soru 40
    Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?
A
Motorun emiş havasını temizler.
B
Motor yağını temizler.
C
Araç içerisine verilecek havayı temizler.
D
Motor soğutma suyunu temizler.
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?
A
Yakıt kaçağı kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Yakıt seviyesi kontrolü
D
Antifriz kontrolü
41 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 26 Ocak 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 26 Ocak 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 26 Ocak 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

26 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları
26 Ocak 2022 ehliyet sinavi sorulari
26 Ocak 2022 ehliyet sinav sorulari
26 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları çöz
26 Ocak 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 26 Ocak 2022

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

26 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık