30 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

30 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
B
Kanın kalbe gelme hızının artması
C
Kandaki oksijen oranının düşmesi
D
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 3
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
B
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur.
C
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur.
D
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
Soru 4
    Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Tehlikeli madde taşıyan araç
C
Lastik tekerlekli Traktör
D
Bisiklet
Soru 5
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
B
Radyatörün basıncı düşürülmeden
C
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
D
Motor yüksek devirde çalışırken
Soru 6
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Marş motorunda
C
Far ampullerinde
D
Fan motorunda
Soru 7
    Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Motorun gücü azalır.
B
Motorun gücü artar.
C
Motor az yağ yakar.
D
Motor çok yağ yakar.
Soru 8
    Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D
Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 9
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Havayı temizlemek
B
Suyu temizlemek
C
Yağı temizlemek
D
Yakıtı temizlemek
Soru 10
    Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
A
Jandarma Genel Komutanlığı
B
İl Özel İdareleri
C
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi LPG’li motorların üstünlüklerindendir?
A
Bagaj hacmini küçültür.
B
Ek yapım maliyeti getirir.
C
Çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.
D
Motor performansını bir miktar düşürür.
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Nabız atışının güçlü olması
C
Cildin kuru ve sıcak olması
D
Kan basıncının düşmesi
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
B
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
C
Bir meslek sahibi olmak
D
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
Soru 14
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
C
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
Soru 15
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Bencillik
B
Öfke
C
Diğergamlık
D
Sabırsızlık
Soru 16
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
Diğergamlık
C
İnatlaşmak
D
Bencillik
Soru 17
    Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
B
Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
C
Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
D
Kasko sigortası yoksa
Soru 18
    Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Fitil ile
C
Kendi kendine
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 19
    Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A
Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
B
Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
C
Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
D
Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
Soru 20
    Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Hızlanmalıdır.
B
Kalkışa hazırlanmalıdır.
C
Yavaşlamalıdır.
D
Dikkatli geçmelidir.
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
A
Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
B
Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.
C
Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
D
Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
Soru 22
    Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A
Hâlsizlik
B
Bayılma
C
Şok
D
Koma
Soru 23
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
B
Maliye Bakanlığının
C
Millî Eğitim Bakanlığının
D
Sağlık Bakanlığının
Soru 24
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor yakıtına yağ karışır.
C
Motor suyuna yağ karışır.
D
Motor ısınır, yanar.
Soru 25
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
A
Yaşı
B
Cinsiyeti
C
Boyu
D
Vücut ısısı
Soru 26
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Radyatörde antifrizin olmaması
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Karterde yağın kalmaması
Soru 27
    Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Şifreli ve gizli
B
Kısa, öz ve anlaşılır
C
Yazılı, sözlü ve hareketli
D
Ayrıntılı, detaylı ve uzun
Soru 28
    Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
irkaç defa korna çalarak
B
önüş ışıklarını yakarak
C
irkaç defa selektör yaparak
D
cil uyarı ışıklarını yakarak
Soru 29
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
A
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
B
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
C
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
D
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
Soru 30
    Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?
A
Kaza yerinin açık ve net adresi
B
Araçların hasar durumu
C
Yaralıların durumu ve sayısı
D
Kazanın oluş şekli ve yol durumu
Soru 31
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
200
B
150
C
100
D
120
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Bilinç seviyesinin artması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 33
    Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
İntikal mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
Takip mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 34
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
B
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
C
Marş motoru arızalıdır.
D
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
Soru 35
    Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
B
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
C
Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
D
Hastanın ayaklarını yükseltmek
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

30 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 30 Ocak 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 30 Ocak 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 30 Ocak 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

30 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları
30 Ocak 2022 ehliyet sinavi sorulari
30 Ocak 2022 ehliyet sinav sorulari
30 Ocak 2022 ehliyet sınav soruları çöz
30 Ocak 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 30 Ocak 2022

30 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

30 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

30 Ocak 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık