18 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

18 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Radyatör
B
Külbütör
C
Karbüratör
D
Karter
Soru 2
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
İş makinesi, otomobile
B
Otomobil, iş makinesine
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 3
    İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
A
Dolaşım sistemini
B
Hareket sistemini
C
Solunum sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Buji
B
Akü
C
Distribütör
D
Endüksiyon bobini
Soru 5
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
C
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
D
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Soru 6
    Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
A
Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
B
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
C
Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra
D
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru 7
    Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?
A
Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak
B
Önündeki aracı geçmek
C
Sağ şeride geçmek
D
Sığınma cebine girmek
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Lastik hava basıncının düşmesi
B
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
C
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D
Debriyaj balatasının eskimesi
Soru 9
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
B
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
C
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
Soru 10
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
B
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 11
    Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Muayene istasyonu
B
Garaj
C
Servis istasyonu
D
Terminal
Soru 12
   I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

  Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A
Çekici
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Otobüs
Soru 14
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha az
B
Aynı
C
10 km/saat daha fazla
D
Yarısı kadar
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Yüzün kızarması
D
Beyin kanaması
Soru 16
   I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

  Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 17
    Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Aracın yük durumu
C
Aracın hızı
D
İklim koşulları
Soru 18
    Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A
5-10 dakika
B
15-20 dakika
C
1-2 dakika
D
30-40 dakika
Soru 19
    Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A
Boyun
B
Göğüs
C
Kol
D
Bacak
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Soru 21
    Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A
Dingil ağırlığı
B
İstiap haddi
C
Kapasite
D
Taşıma sınırı
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
B
Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek
C
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
D
Sürüş konforunu azaltmak
Soru 23
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Sıkıştırma
B
İş
C
Egzoz
D
Emme
Soru 24
  I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

  Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 25
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 26
    Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A
Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
B
Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
C
Hızını arttırmak
D
Selektör yapmak
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
B
azazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
C
sı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
D
ğızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
Soru 28
   - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Trafikte hak ihlali
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 29
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Radyatör
B
Yağ filtresi
C
Devridaim pompası
D
Termostat
Soru 30
    Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Konuşma üslubuna
B
Nezaket ve saygıya
C
Yardımlaşmaya
D
İnatlaşmaya
Soru 31
    Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Rölanti devresinde
B
Aküde
C
Bujilerde
D
Jikle devresinde
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
kciğer
B
ide
C
öbrek
D
ankreas
Soru 33
    Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A
Manifold
B
Süspansiyon
C
Kavrama
D
Karoseri
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Amortisör
B
Helezon yay
C
Fren balatası
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 35
    Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Vantilatör kayışının sıkı olması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 37
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 38
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
B
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 39
    Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
B
Kamyon ile kamyoneti çekmek
C
Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
D
Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
Soru 40
    Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
B
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
C
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
D
Araç yakıtının azalması
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Vantilatör
B
Hararet göstergesi
C
Radyatör
D
Termostat
Soru 42
    Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A
Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B
Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
C
Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
D
İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
Soru 43
   I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

  Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

18 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 18 Ağustos 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 18 Ağustos 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 18 Ağustos 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

18 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları
18 Ağustos 2022 ehliyet sinavi sorulari
18 Ağustos 2022 ehliyet sinav sorulari
18 Ağustos 2022 ehliyet sınav soruları çöz
18 Ağustos 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 18 Ağustos 2022

18 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

18 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

18 Ağustos 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık