16 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Yaya yolunda sürülmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 2
    Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş motoru
B
Fan motoru
C
Vantilatör kayışı
D
Su pompası
Soru 3
    Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
İskelet sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 5
    Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 6
    Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Birinci derecede yanığı olan
C
Ayağında çıkık olan
D
Turnike uygulanan
Soru 7
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
B
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
C
Şekerli su içirilmeli
D
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru 8
    Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri yükseltilir.
B
Motor hemen durdurulur.
C
Motor devri düşürülür.
D
Motor rölantide çalıştırılır.
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Klimanın açılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Emniyet kemerinin takılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 10
    G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
İş makinesi
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 11
    Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Bağlantı yolunda seyrederken
B
Tek yönlü yollarda duraklarken
C
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D
Tek yönlü yollarda park ederken
Soru 12
    Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?
A
3 – 4
B
1 - 2
C
2 - 4
D
1 - 3
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?
A
Ses, sürtünme ve aşınmanın artması
B
Vites değiştirmenin kolaylaşması
C
Yağ sızıntılarının artması
D
Tekerleklere hareketin iletilememesi
Soru 14
    Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Telaşsız
B
Sabırsız
C
Sorumlu
D
Saygılı
Soru 15
   I- Araçların tescil edilmesi II- Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

  Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 16
    Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
İnatlaşmak
B
Sorumsuzluk
C
Diğergamlık
D
Bencillik
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
C
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
D
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
Soru 18
    Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
İşaretleme
B
Trafik kazası
C
Trafikten men
D
Park etme
Soru 19
    Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
B
Motorunun durdurulmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 20
  • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

  Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Mizacın
B
Beden dilinin
C
Trafik adabının
D
Konuşma üslubunun
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Supap ayarı
B
Rot ayarı
C
Fren ayarı
D
Far ayarı
Soru 22
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 23
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz ile kalça arası
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Ayak bileğinin alt kısmı
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
B
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
C
El freni ile tespit edilmesi
D
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
Soru 25
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
tali kusur
B
kusuru paylaştırma
C
yol kusuru
D
asli kusur
Soru 26
    Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
aş-çene pozisyonu
B
lt-çene pozisyonu
C
oma pozisyonu
D
ok pozisyonu
Soru 27
    Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
B
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
C
Frenleme performansının artmasına
D
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
Soru 28
    Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Alaşımlı jant
B
Motor yağı kalitesi
C
Delinmiş egzoz susturucusu
D
Doğru yapılmış far ayarı
Soru 30
  I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

  Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. yanlış, II. doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 31
    Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?
A
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
B
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
C
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
D
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Soru 32
   “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
yuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
B
lümlü kazalarda asli kusurlu olmak
C
anunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
D
rafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru 33
    Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Yağ filtresinin
B
Cam sileceklerinin
C
Polen filtresinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 34
    Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?
A
Minibüslerde
B
Motosikletlerde
C
Otobüslerde
D
Otomobillerde
Soru 35
    İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
B
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
C
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
D
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Görev hali dışında kullanılmaması
B
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
D
Can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 37
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağ göstergesi
B
Motor devir göstergesi
C
Hararet göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 38
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Umum servis araçları
B
Organ nakil araçları
C
Zırhlı taşıt
D
Kamu hizmeti taşıtı
Soru 39
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Alkol-LPG
B
Motorin-LPG
C
Gazyağı-LPG
D
Benzin-LPG
Soru 40
    Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Vantilatör kayışının sıkı olması
D
Far ayarının bozulması
Soru 41
    Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?
A
İl Trafik Komisyonunun
B
Karayolları Genel Müdürlüğünün
C
Emniyet Genel Müdürlüğünün
D
Trafik Hizmetleri Başkanlığının
Soru 42
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Motosiklet
B
İtfaiye aracı
C
Tarım traktörü
D
Toplu taşıma aracı
Soru 43
    Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın arıza yapması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 44
    Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
11
B
8
C
2
D
5
44 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
41424344
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

16 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 16 Haziran 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 16 Haziran 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 16 Haziran 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

16 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları
16 Haziran 2021 ehliyet sinavi sorulari
16 Haziran 2021 ehliyet sinav sorulari
16 Haziran 2021 ehliyet sınav soruları çöz
16 Haziran 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 16 Haziran 2021

16 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

16 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

16 Haziran 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık