18 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

18 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğünden
B
Belediye Başkanlığından
C
Emniyet Genel Müdürlüğünden
D
Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan
Soru 2
    Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Akü şarj ikaz ışığı
B
Isıtma bujisi ikaz ışığı
C
El freni çekili ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 3
    Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A
10 km/saat daha fazla
B
Aynı
C
10 km/saat daha az
D
Yarısı kadar
Soru 4
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 5
    Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A
Köprücük kemiğinde
B
Kalça kemiğinde
C
Ön kol kemiğinde
D
Bacak kemiğinde
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
B
Sürücülerin kurallara uymaması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yolların bakımsız olması
Soru 7
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Yavaşlama şeridini
B
Orta şeridi
C
Tırmanma şeridini
D
Hızlanma şeridini
Soru 8
    Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Şerit değiştirilmesi
B
Aracın hızının artırılması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Geçiş hakkı kuralına uyulması
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motor rölanti devrinin yüksek olması
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Soru 10
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A
Yakıt pompasının ayarsız olması
B
Supap ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Depodaki yakıtın bitmesi
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A
Havanın yağışlı olması
B
Aracın bakımsız olması
C
Alkollü olarak araç kullanması
D
Yol yapımında hata olması
Soru 13
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Jikle devresinde
B
Akünün kutup başlarında
C
Marş motorunun kablo bağlantılarında
D
Rölanti devresinde
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Bencilce davranışlarda bulunmak
Soru 15
    Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Park ışıklarının
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Akü
B
Marş motoru
C
Silecek motoru
D
Otomatik klima
Soru 17
    Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Tüvtürk muayene raporuna
D
Araç tescil belgesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Emniyet kemeri
B
Stepne
C
Güneş gözlüğü
D
Havalı korna
Soru 19
    Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A
Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
B
Yolcuları sağdan indirip bindirmek
C
Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
D
Yolcuları soldan indirip bindirmek
Soru 20
    Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.
B
Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
C
El freni çekiliyse bırakılır.
D
Vites boş konuma alınır.
Soru 21
    Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B
Mevsim ve yol durumuna
C
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
D
Sürücünün isteğine
Soru 22
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
B
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
C
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
B
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
C
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
D
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
A
Yara merhemi
B
Üçgen sargı bezi
C
Serum
D
Ağrı kesici ilaç
Soru 25
    Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B
Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C
Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.
D
Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
Soru 26
    Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
A
Karın bölgesinde olan kanamalarda
B
Kol bölgesinde olan kanamalarda
C
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
Soru 27
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 28
    Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kuru sargı bezi ile kapatmak
B
Bol su ile yıkamak
C
Oksijenli su ile yıkayıp, sarmak
D
Yara merhemi sürmek
Soru 29
    Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Elektrik motoru ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Buji kıvılcımı ile
D
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
B
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
C
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
D
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
Soru 31
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
B
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
C
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
B
Başkalarının hakkına saygılı olmak
C
Sürüş sırasında aceleci davranmak
D
Kızgın biçimde kornaya basmak
Soru 33
    Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha hızlı döner.
B
Marş dişlisi zarar görür.
C
Motor daha iyi yağlama yapar.
D
Motor daha yavaş döner.
Soru 34
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
an şekeri düştüğünde
B
albi durduğunda
C
anaması olduğunda
D
am tıkanma yaşadığında
Soru 35
    Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?
A
Radyasyon
B
Su kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 36
    Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor
B
Egzoz
C
Fren
D
Diferansiyel
Soru 37
    Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
B
Römorka yük konulması
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorkun üzerine branda çekilmesi
Soru 38
    Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Sürücü Sertifikası
B
Eğitim Sertifikası
C
Katılım Belgesi
D
Sürücü Belgesi
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

18 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 18 Eylül 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 18 Eylül 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 18 Eylül 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

18 Eylül 2022 ehliyet sınav soruları
18 Eylül 2022 ehliyet sinavi sorulari
18 Eylül 2022 ehliyet sinav sorulari
18 Eylül 2022 ehliyet sınav soruları çöz
18 Eylül 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 18 Eylül 2022

18 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

18 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

18 Eylül 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık