23 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

23 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?
A
Sabırsızlık
B
Öfke
C
Sakin olmak
D
Saldırgan sürücülük
Soru 2
    "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?
A
İhtiras
B
Konuşma Üslubu
C
Entrika
D
Öfke
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
B
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
C
Eklem bağlarının kopması
D
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
Soru 4
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
60
B
40
C
30
D
50
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
öbrek
B
ide
C
kciğer
D
ankreas
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
A
Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
B
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi
D
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
C
Hoşgörülü ve nazik davranılması
D
Cilt renginin değerlendirilmesi
Soru 8
  I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 9
  I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

  Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I ve III.
B
alnız I
C
, II ve III.
D
ve II.
Soru 10
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
C
Motor çok soğur.
D
Motor yakıtına yağ karışır.
Soru 11
    Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
B
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
C
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 12
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 13
    Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motor devir göstergesi
B
Hararet göstergesi
C
Yağ göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 14
    Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hareket sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 15
    Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?
A
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
B
Millî Eğitim Bakanlığının
C
Maliye Bakanlığının
D
Sağlık Bakanlığının
Soru 16
    Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 17
    Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
A
Trafik belgesinin
B
Noter satış belgesinin
C
Kara yolu uygunluk belgesinin
D
Kasko belgesinin
Soru 18
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
anaması olduğunda
B
an şekeri düştüğünde
C
am tıkanma yaşadığında
D
albi durduğunda
Soru 19
    Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Soru 20
    Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?
A
Bilinci
B
Dolaşımı
C
Solunumu
D
Diş eti kanaması
Soru 21
    Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Şehir içindeki trafik kazaları
B
Trafikteki görevli sayısı
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Şehirler arasındaki trafik kazaları
Soru 22
    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
B
Sürücü belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Kaza tespit tutanağı
Soru 23
    Motora yağ nereden konulur?
A
Radyatör kapağından
B
Karter tapasından
C
Yağ çubuğu deliğinden
D
Supap (Külbütör) kapağından
Soru 24
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha uzun
B
Daha ince
C
Daha kısa
D
Daha kalın
Soru 25
    Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Önemsenmez, devam edilir.
C
Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
D
Yakıt seviyesi kontrol edilir.
Soru 26
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
B
Engelli sürücülere moral vermek.
C
Devletin kazanç sağlaması.
D
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
Soru 27
   “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
yuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
B
anunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
C
rafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
D
lümlü kazalarda asli kusurlu olmak
Soru 28
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracına el koyma
B
Trafikten men etme
C
Para cezası ve ceza puanı
D
Hafif hapis cezası
Soru 29
    Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Orta şerit
B
Yavaşlama şeridi
C
Tırmanma şeridi
D
Hızlanma şeridi
Soru 30
    Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Açık camlar kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 31
    Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
D
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
A
Gaz yağı
B
Antifriz
C
Motorin
D
Benzin
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi
B
Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi
C
Kazazedeye yakın mesafede durulması.
D
Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
Soru 35
    Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
B
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
C
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
D
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
Soru 36
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
Öndeki araç geçilirken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 37
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
B
Kasa üzerinin kapalı olması
C
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
D
Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
Soru 38
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
B
Eksi kutup şasi ile
C
Artı kutup şasi ile
D
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
Soru 39
    Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A
Taşıtın geri manevra yaptığını
B
Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C
Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D
Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
Soru 40
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
ava yolu açıklığı
B
olaşım
C
olunum
D
ilinç durumu
Soru 41
    Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
B
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
C
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
D
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
Soru 42
    Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A
Farkındalık kazanmış
B
Saygısız
C
Korkusuz
D
Bencil
Soru 43
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Manifold
B
Karter
C
Motor bloğu
D
Silindir kapağı
43 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

23 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 23 Nisan 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 23 Nisan 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 23 Nisan 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

23 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları
23 Nisan 2022 ehliyet sinavi sorulari
23 Nisan 2022 ehliyet sinav sorulari
23 Nisan 2022 ehliyet sınav soruları çöz
23 Nisan 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 23 Nisan 2022

23 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

23 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

23 Nisan 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık