20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Hidrolik yağı
B
Sadece hava
C
Yakıt-hava karışımı
D
Sadece yakıt
Soru 2
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
B
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
D
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
Soru 3
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Hücre
B
Organ
C
Destek doku
D
Sistem
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Yakıt seviyesinin düşmesi
B
Lastik diş derinliklerinin azalması
C
Balata yüzeyinin kuru olması
D
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
Soru 5
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Sesli dürtülere tepki vermek
B
İdrar kaçırmak
C
Öksürmek
D
Yutkunmak
Soru 6
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I ve III.
B
II ve III.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Bencilce davranışlarda bulunmak
Soru 8
    Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Fren sisteminin arızalanmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
D
Aracın maksimum hızının artmasına
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Burun
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Soluk borusu
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Ulaştırma Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 11
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
B
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
C
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
D
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
Soru 12
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Yakıt göstergesinden
B
Şarj göstergesinden
C
Yağ göstergesinden
D
Hararet göstergesinden
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Yolcu indirip bindirmek için durmak
B
Kırmızı ışıkta durmak
C
İşaret levhalarına uyarak durmak
D
Öndeki araçların durması sonucu durmak
Soru 14
  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
Soru 16
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
B
Radyatördeki suyu kartere göndermek
C
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
D
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
C
Sürücülerin kurallara uymaması
D
Yolların bakımsız olması
Soru 18
    Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A
Alternatörde
B
Pistonlarda
C
Eksantrik milinde
D
Lastiklerde
Soru 19
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
ngellenme
B
mpati
C
astırma
D
fke
Soru 20
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
30
B
80
C
70
D
60
Soru 21
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Turist
B
Alt yapı
C
Trafik
D
Turizm sektörü
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Bulantı ve kusma olması
B
Reflekslerin güçlü olması
C
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
D
Derinin soğuk ve nemli olması
Soru 23
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Araç lastiklerinin
B
Polen filtresinin
C
Fren hidroliğinin
D
Soğutma suyunun
Soru 25
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Kavramanın tam ayırmaması
C
Gaz pedalına tam basılmaması
D
Fren pedalına tam basılmaması
Soru 26
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Kontrollü davranılması
B
Yumrukların sıkılması
C
Kaşların çatılması
D
Yüzün kızarması
Soru 28
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
B
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
C
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
D
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru 29
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Yardımlaşma
B
Sorumluluk
C
Saygı
D
Hoşgörü
Soru 30
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akü kısa devre olur patlar.
B
Akünün ömrü artar.
C
Akü daha iyi şarj olur.
D
Akünün su kaybı azalır.
Soru 31
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
Kavşaklara yaklaşırken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Sindirimin değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 33
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
B
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
C
El freni ile tespit edilmesi
D
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
Soru 35
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ural ihlallerinin azalmasına
B
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
C
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
D
azaya karışma olasılığının azalmasına
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 20 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 20 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 20 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

20 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
20 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
20 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
20 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
20 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 20 Ağustos 2020

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık