20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Araç lastiklerinin
C
Fren hidroliğinin
D
Polen filtresinin
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Bencilce davranışlarda bulunmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 3
    Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
B
Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi
C
Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Burun
B
Akciğer
C
Soluk borusu
D
Karaciğer
Soru 6
    Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 7
    Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
B
Fren sisteminin arızalanmasına
C
Yakıt tüketiminin azalmasına
D
Aracın maksimum hızının artmasına
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 9
    Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Lastik hava basıncının düşük olması
B
Kavramanın tam ayırmaması
C
Fren pedalına tam basılmaması
D
Gaz pedalına tam basılmaması
Soru 10
    Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
ireksiyon hâkimiyetinin artmasına
B
ural ihlallerinin azalmasına
C
azaya karışma olasılığının azalmasına
D
ürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
Soru 11
    120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A
60
B
80
C
30
D
70
Soru 12
    Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A
Lastiklerde
B
Eksantrik milinde
C
Alternatörde
D
Pistonlarda
Soru 13
   I- Frenler II- Lastikler III- Yakıt seviyesi

  Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 14
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Hararet göstergesinden
B
Yakıt göstergesinden
C
Yağ göstergesinden
D
Şarj göstergesinden
Soru 15
    Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
A
Hidrolik yağı
B
Yakıt-hava karışımı
C
Sadece hava
D
Sadece yakıt
Soru 16
    Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?
A
Bulantı ve kusma olması
B
Reflekslerin güçlü olması
C
Kulak veya ağızdan kan gelmesi
D
Derinin soğuk ve nemli olması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Kırmızı ışıkta durmak
B
Öndeki araçların durması sonucu durmak
C
İşaret levhalarına uyarak durmak
D
Yolcu indirip bindirmek için durmak
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 19
    Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
B
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
D
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru 20
    Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Öksürmek
C
Yutkunmak
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 21
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Trafik
B
Turist
C
Turizm sektörü
D
Alt yapı
Soru 22
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Sistem
B
Destek doku
C
Hücre
D
Organ
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?
A
Eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi
B
El freni ile tespit edilmesi
C
Eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması
D
Aracın terk edilmesi hâlinde camlarının açık bırakılması
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Yakıt seviyesinin düşmesi
B
Balata yüzeyinin kuru olması
C
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
D
Lastik diş derinliklerinin azalması
Soru 25
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
C
Bir başka araç tarafından geçilirken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 26
  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 27
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I ve III.
B
II ve III.
C
Yalnız I
D
I, II ve III.
Soru 28
    Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Akü daha iyi şarj olur.
B
Akünün ömrü artar.
C
Akü kısa devre olur patlar.
D
Akünün su kaybı azalır.
Soru 29
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru 30
   Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

  Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
ngellenme
B
fke
C
astırma
D
mpati
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
A
Yüzün kızarması
B
Kaşların çatılması
C
Kontrollü davranılması
D
Yumrukların sıkılması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Yolların bakımsız olması
B
Trafik görevlilerinin yetersiz olması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
Soru 33
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Sorumluluk
B
Saygı
C
Hoşgörü
D
Yardımlaşma
Soru 34
    Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyatördeki suyu kartere göndermek
B
Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek
C
Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek
D
Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek
Soru 35
    Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
B
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek
C
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
D
Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
35 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 20 Ağustos 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 20 Ağustos 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 20 Ağustos 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

20 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları
20 Ağustos 2020 ehliyet sinavi sorulari
20 Ağustos 2020 ehliyet sinav sorulari
20 Ağustos 2020 ehliyet sınav soruları çöz
20 Ağustos 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 20 Ağustos 2020

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

20 Ağustos 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık