27 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

27 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Fiziksel hareketinin artırılması
B
Hava yolu açıklığının sağlanması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
Soru 2
  I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

  Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 3
    Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kalp çalıştığında
B
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
C
112´ye haber verildiğinde
D
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
D
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Klimanın açık olması
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Motorun erken ısınmasını sağlamak
B
Tekerleğe gelen yükü azaltmak
C
Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
Soru 7
   I- Atardamar kanamaları II- Toplardamar kanamaları III- Kılcal damar kanamaları

  Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 8
    İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Şoka karşı önlem alınması
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
C
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 10
    Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
İş
B
Emme
C
Sıkıştırma
D
Egzoz
Soru 11
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
B
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
D
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
Soru 12
   I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir. II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

  Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
II, III ve IV
B
II ve III
C
Hepsi
D
I ve II
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
ıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
B
ıbbi yardım istenmesi
C
işliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
D
urkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Soru 14
  • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

  Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Yolculuğun huzurlu geçmesine
B
Yolculuk süresinin kısalmasına
C
Gürültü kirliliğine
D
Trafiğin hızlı akmasına
Soru 15
    Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?
A
30
B
20
C
15
D
25
Soru 16
    Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
D
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Soru 17
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Dolaşım sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 18
    Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?
A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
C
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, sert bir zemine
Soru 19
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
130
D
100
Soru 20
    Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
A
60
B
40
C
30
D
50
Soru 21
    Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
Soru 22
    Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Önemli değildir.
B
Daha küçük
C
Aynı
D
Daha büyük
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
B
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
C
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 25
    Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Kavşaklara yaklaşırken
B
Bir başka araç tarafından geçilirken
C
İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
D
Sağa veya sola dönerken
Soru 26
   Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir?
A
Çekilen aracın ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından az olması
B
Çekilen aracın, sürücü yönetiminde olması
C
Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması
D
Her iki aracın da boş (yüksüz) olması
Soru 27
    Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
B
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Soru 28
   İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Böbrek
C
Akciğer
D
Karaciğer
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
A
Delinmiş egzoz susturucusu
B
Motor yağı kalitesi
C
Doğru yapılmış far ayarı
D
Alaşımlı jant
Soru 30
    Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A
Diferansiyel
B
Vites kutusu
C
Motor
D
Dinamo
Soru 31
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
B
“DUR” lambası ve sis ışıkları
C
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
D
Park lambası ve yangın söndürücü
Soru 32
    G sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Motosiklet
B
Çekici
C
Otobüs
D
İş makinesi
Soru 33
    Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Topuktan dize kadar
C
Dizden kalçaya kadar
D
Topuktan koltuk altına kadar
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Arkadan çarpmak
B
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
D
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
Soru 35
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Lastik hava basıncının düşmesi
C
Benzinin bitmesi
D
Akünün boşalması
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?
A
Öndeki araçların durması sonucu durmak
B
Yolcu indirip bindirmek için durmak
C
Kırmızı ışıkta durmak
D
İşaret levhalarına uyarak durmak
Soru 37
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
B
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
C
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
D
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

27 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 27 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 27 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 27 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

27 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
27 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
27 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
27 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
27 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 27 Ekim 2021

27 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

27 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

27 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık