28 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

28 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Etkili şekilde korna çalmalı
B
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
C
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
D
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Soru 2
    Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
ren balatasının
B
olen filtresinin
C
eri vites müşirinin
D
akıt filtresinin
Soru 3
    Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A
Kazalara karşı güvenliğin artırılması
B
Temiz olmayan yakıt kullanılması
C
Trafik yoğunluğunun azaltılması
D
Gürültü kirliliğinin azaltılması
Soru 4
   2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

  Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?
A
Trafik kazanları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir.
B
Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir.
C
Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır
D
Trafik kazaları önlenebilir.
Soru 5
    Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Flaşör arızalıdır.
B
Geri vites müşiri arızalıdır.
C
Akü gerilimi düşüktür.
D
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?
A
Burkulan bölgeye masaj yapılması
B
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
C
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
D
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 7
  • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

  Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Koma
C
Şok
D
Kansızlık
Soru 8
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 9
    “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Kamyon
D
Minibüs
Soru 10
    Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Sol şeritte sürekli seyredebilir.
B
Önündeki aracı geçebilir.
C
Takip mesafesini azaltabilir.
D
Diğer şeride geçemez.
Soru 11
    Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
A
Hoşnutsuzluk
B
Bencillik
C
Sorumluluk
D
Hırçınlık
Soru 12
    Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Akünün boşalması
B
Benzinin bitmesi
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Fren balatalarının aşınması
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
B
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
C
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
D
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
Soru 14
    Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
C
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
D
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
Soru 15
    Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A
Benzin-LPG
B
Motorin-LPG
C
Alkol-LPG
D
Gazyağı-LPG
Soru 16
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Bacak bölgesi kanamaları
B
Toplardamar kanamaları
C
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
D
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru 17
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Yan yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 18
   "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
tali kusur
C
asli kusur
D
yol kusuru
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A
Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
B
Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
C
Yakıt borularının uzun olması
D
Bujilerin yeni olması
Soru 20
    Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur?
A
Sindirim yolu
B
Dolaşım yolu
C
Boşaltım yolu
D
Solunum yolu
Soru 21
    Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
20
C
10
D
40
Soru 22
    Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
D
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
Soru 23
    Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dizin ön üst kısmı
B
Bacak dış kısmı
C
Kasık iç kısmı
D
Karın ön üst kısmı
Soru 24
    Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa ve sola geniş
B
Sağa dar, sola geniş
C
Sağa ve sola dar
D
Sağa geniş, sola dar
Soru 25
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Öfke
B
Saygı
C
Psikolojik etki
D
Diğergamlık
Soru 26
    Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Çekici
B
Otobüs
C
İş makinesi
D
Kamyon
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Ani duruş, kalkış yapmak
B
Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
C
Devamlı büyük vites ile gitmek
D
Devamlı düşük vites ile gitmek
Soru 28
    Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
ilinç durumu
B
ava yolu açıklığı
C
olaşım
D
olunum
Soru 29
    Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A
Şarj göstergesinden
B
Yağ göstergesinden
C
Hararet göstergesinden
D
Yakıt göstergesinden
Soru 30
    Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Sol şeritte
B
Yaya ve okul geçitlerinde
C
Duraklara 30 metre mesafede
D
Dönemeçlerde
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Soru 32
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?
A
Bulantı ve kusması olan
B
Burun kanaması olan
C
Boyun omurunda zedelenme olan
D
Solunum yolu tıkalı olan
Soru 33
    Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Trafik denetimlerinde göstermek
D
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?
A
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
B
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
C
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
D
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
Soru 35
    Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer kapalı ise durulması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
Soru 36
    Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 37
    İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?
A
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
D
Solunumun değerlendirilmesini
Soru 38
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
C
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
D
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

28 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 28 Eylül 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 28 Eylül 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 28 Eylül 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

28 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları
28 Eylül 2020 ehliyet sinavi sorulari
28 Eylül 2020 ehliyet sinav sorulari
28 Eylül 2020 ehliyet sınav soruları çöz
28 Eylül 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 28 Eylül 2020

28 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

28 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

28 Eylül 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık