31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Yarı oturuş
D
Yüzüstü yatış
Soru 2
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Distribütör arızalıdır.
B
Geri vites müşiri arızalıdır.
C
Flaşör arızalıdır.
D
Fren müşiri arızalıdır.
Soru 3
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
B
Motor yüksek devirde çalışırken
C
Radyatörün basıncı düşürülmeden
D
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Bedensel Sakatlık
B
Öfke
C
Yaş
D
İşitme
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
ide
B
ankreas
C
kciğer
D
öbrek
Soru 6
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Hastahaneye götürülür.
B
Vücut sıcaklığı düşürülür.
C
Duyu organları uyarılır.
D
Bekerli, soğuk içecek verilir.
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
B
Yakıt seviyesinin düşmesi
C
Balata yüzeyinin kuru olması
D
Lastik diş derinliklerinin azalması
Soru 8
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 9
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
C
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
D
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
Soru 10
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
B
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
Soru 11
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 12
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
B
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
C
Geçiş hakkı kurallarına uyması
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 13
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
B
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
C
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
D
Hızlı ve aceleci davranmaya
Soru 14
    Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
B
Sürekli sert ve ani fren yapılması
C
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
D
Tam gaz vermekten kaçınılması
Soru 15
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Organ - Hücre - Doku - Sistem
B
Hücre - Doku - Organ - Sistem
C
Hücre - Organ - Doku - Sistem
D
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Soru 16
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Beden dilinin
B
Bencilliğin
C
Tahammülsüzlüğün
D
İnatlaşmanın
Soru 17
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
B
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
C
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
D
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
Soru 18
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
B
İş makinesi, otomobile
C
Otomobil, iş makinesine
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 19
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Yayalara
B
Yolculara
C
Araçlara
D
Sürücülere
Soru 20
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
B
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
C
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
D
Marş motoru arızalıdır.
Soru 21
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
90
B
100
C
120
D
110
Soru 22
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Yağı temizlemek
B
Yakıtı temizlemek
C
Suyu temizlemek
D
Havayı temizlemek
Soru 23
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Nefes vermesini
B
Bilinç kaybının düzelmesini
C
Kalbin çalışmasını
D
Nefes almasını
Soru 24
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Havalı korna
C
Stepne
D
Emniyet kemeri
Soru 25
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Gidiş yönüne göre sağ bankette
B
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
C
Gidiş yönüne göre sol bankette
D
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
Soru 26
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
El freni çekilidir.
B
Jikle çekilidir.
C
Motor yağı eksiktir.
D
Lastik havası fazladır.
Soru 27
    Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B
Yaralının isteğine göre değişir.
C
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
D
Yaralının yarasına göre değişir.
Soru 28
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
B
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
C
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 29
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
60
B
50
C
40
D
30
Soru 30
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Uygun vitesle seyredilmesi
B
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
C
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
D
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
Soru 32
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Saygı
B
Sorumluluk
C
Yardımlaşma
D
Hoşgörü
Soru 33
   Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
150 - 30
B
200 - 40
C
100 - 20
D
50 - 10
Soru 34
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
15
C
50
D
35
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
B
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
C
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
D
Kandaki oksijen oranının artması
Soru 36
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Soru 37
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Açık havaya çıkarılır.
B
Yoğurt yedirilir.
C
Kusturulur.
D
Tuzlu su içirilir.
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 31 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 31 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 31 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

31 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
31 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
31 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
31 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
31 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 31 Aralık 2022

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık