31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?
A
Balata yüzeyinin kuru olması
B
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
C
Yakıt seviyesinin düşmesi
D
Lastik diş derinliklerinin azalması
Soru 2
    Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Tahammülsüzlüğün
B
Bencilliğin
C
Beden dilinin
D
İnatlaşmanın
Soru 3
    Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
A
Öfke
B
Yaş
C
İşitme
D
Bedensel Sakatlık
Soru 5
   Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

  Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
200 - 40
B
100 - 20
C
150 - 30
D
50 - 10
Soru 6
    Araç hareket ettirilmek istenildiğinde rahat harekete geçmiyor, zorlanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
El freni çekilidir.
B
Lastik havası fazladır.
C
Jikle çekilidir.
D
Motor yağı eksiktir.
Soru 7
    Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A
Yaralının yarasına göre değişir.
B
Yaralının isteğine göre değişir.
C
Yaralının ayakları önde olacak şekilde
D
Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
Soru 8
    Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A
Buji kablolarından biri çıkmıştır.
B
Marş motoru arızalıdır.
C
Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.
D
Motor yüksek devirde kullanılıyordur.
Soru 9
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
50
C
60
D
30
Soru 10
    Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A
Suyu temizlemek
B
Havayı temizlemek
C
Yakıtı temizlemek
D
Yağı temizlemek
Soru 11
    Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Yoğurt yedirilir.
B
Kusturulur.
C
Tuzlu su içirilir.
D
Açık havaya çıkarılır.
Soru 12
    Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Motor soğukken çok çabuk hızlanılması
B
Uzun yolda aynı hızla gidilmesi
C
Sürekli sert ve ani fren yapılması
D
Tam gaz vermekten kaçınılması
Soru 13
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
B
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
C
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Emniyet kemeri
C
Havalı korna
D
Stepne
Soru 15
    Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motora önce su döküp, daha sonra yangın söndürücü püskürtülür.
B
Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür.
C
Kaput açılmadan, yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür.
D
Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür.
Soru 16
   Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

  Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?
A
Sorumluluk
B
Hoşgörü
C
Yardımlaşma
D
Saygı
Soru 17
    Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
50
C
40
D
15
Soru 18
    Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Bekerli, soğuk içecek verilir.
B
Duyu organları uyarılır.
C
Vücut sıcaklığı düşürülür.
D
Hastahaneye götürülür.
Soru 19
    Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatış
B
Yarı oturuş
C
Yan yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 20
   I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

  Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 21
   Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir.

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
B
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
C
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A
Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
B
Uygun vitesle seyredilmesi
C
Araca aşırı yük ve yolcu alınması
D
Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
Soru 23
    Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A
Hücre - Doku - Organ - Sistem
B
Organ - Hücre - Doku - Sistem
C
Hücre - Organ - Doku - Sistem
D
Sistem - Doku - Organ - Hücre
Soru 24
  • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

  Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 25
    Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Sürücülere
B
Yayalara
C
Araçlara
D
Yolculara
Soru 26
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
B
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Akünün boşalması
D
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Soru 27
    Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?
A
110
B
100
C
90
D
120
Soru 28
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, iş makinesine
B
Şeridi daralmış olan, diğerine
C
İş makinesi, otomobile
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 29
    Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
B
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
C
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
D
Hızlı ve aceleci davranmaya
Soru 30
    Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
B
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
C
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
D
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
Soru 31
    Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A
Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
B
Motor yüksek devirde çalışırken
C
Yavaçça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
D
Radyatörün basıncı düşürülmeden
Soru 32
    Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Geri vites müşiri arızalıdır.
B
Fren müşiri arızalıdır.
C
Distribütör arızalıdır.
D
Flaşör arızalıdır.
Soru 33
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 34
    Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A
Bilinç kaybının düzelmesini
B
Kalbin çalışmasını
C
Nefes almasını
D
Nefes vermesini
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
ide
B
ankreas
C
öbrek
D
kciğer
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?
A
Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
B
Kandaki oksijen oranının artması
C
Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
D
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Soru 37
    Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Gidiş yönüne göre sol bankette
B
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
C
Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
D
Gidiş yönüne göre sağ bankette
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 31 Aralık 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 31 Aralık 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 31 Aralık 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

31 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları
31 Aralık 2022 ehliyet sinavi sorulari
31 Aralık 2022 ehliyet sinav sorulari
31 Aralık 2022 ehliyet sınav soruları çöz
31 Aralık 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 31 Aralık 2022

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

31 Aralık 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık