31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 2
    Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafikten men
B
Trafik suçu
C
Trafik terörü
D
Trafik kusuru
Soru 3
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Alt ve üst geçitleri kullanması
B
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
C
Yaya geçidini kullanması
D
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
Soru 4
    Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A
Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
B
Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.
C
Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
D
Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
Soru 5
   Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

  Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesinden
B
Akünün boşalmasından
C
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
D
Akünün tam şarjlı olmasından
Soru 6
    Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Kaç yaralı olduğuna bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
A
Fren ayarı
B
Rot ayarı
C
Far ayarı
D
Rölanti ayarı
Soru 8
    Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
B
Tek yönlü yola ters yönden girmek
C
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
Soru 10
    Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne ad verilir?
A
Yaya yolu
B
Geçiş yolu
C
Yaya geçidi
D
Platform
Soru 11
    Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A
Tırmanma şeridini
B
Yavaşlama şeridini
C
Orta şeridi
D
Hızlanma şeridini
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A
Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması
B
Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
C
Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi
D
Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması
Soru 13
    Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru 14
    Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
3 ay
B
30 gün
C
6 ay
D
2 yıl
Soru 15
  I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi

  Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III.
C
II ve III.
D
I ve II.
Soru 16
    Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Bencillik
C
Diğergamlık
D
Sabırsızlık
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Solunumun değerlendirilmesi
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 18
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor yakıtına yağ karışır.
B
Motor suyuna yağ karışır.
C
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D
Motor çok soğur.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
B
Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak
C
Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
D
Tuzlu ayran içirmek
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biridir?
A
Yüksek voltaj üretmek
B
Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
C
Karbüratöre yakıt göndermek
D
Motor suyunu soğutmak
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B
Kanayan damarın üzerine bastırmak
C
Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
Soru 22
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Damar tıkanması
B
Solunum durması
C
Kısmi tıkanma
D
Tam tıkanma
Soru 23
    Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
100
B
200
C
150
D
120
Soru 24
    Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Polis imdat
C
Jandarma imdat
D
Ambulans
Soru 25
    Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A
Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B
Geçilecek aracın markasının
C
Geçilecek aracın hızının
D
Geçme yasağı olup olmadığının
Soru 26
    Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
B
Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C
Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D
Hızını arttırmalıdır.
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
C
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 28
    Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A
Aylık
B
Haftalık
C
Günlük
D
Altı aylık
Soru 29
  I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

  Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 30
    Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vücutta morarma olması
B
Solunumun güç olması
C
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
D
Nabız atımlarının olmaması
Soru 31
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
50
C
5
D
20
Soru 32
  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

  Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 33
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 34
    Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A
20
B
5
C
15
D
10
Soru 35
    Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?
A
Motor soğutma suyunu temizler.
B
Araç içerisine verilecek havayı temizler.
C
Motorun emiş havasını temizler.
D
Motor yağını temizler.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
A
Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
B
Can ve mal güvenliğinin korunması
C
Görev hali dışında kullanılmaması
D
Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 37
    Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A
Topuktan kalçaya kadar
B
Dizden kalçaya kadar
C
Topuktan koltuk altına kadar
D
Topuktan dize kadar
Soru 38
    Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Çekici
D
Otomobil
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 31 Temmuz 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 31 Temmuz 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

31 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları
31 Temmuz 2020 ehliyet sinavi sorulari
31 Temmuz 2020 ehliyet sinav sorulari
31 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları çöz
31 Temmuz 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 31 Temmuz 2020

31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

31 Temmuz 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık