22 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

22 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

  Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I, II ve III.
B
Yalnız I
C
I ve III.
D
II ve III.
Soru 2
    Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A
Bir başka araç tarafından geçilirken
B
Öndeki araç geçilirken
C
Sağa veya sola dönerken
D
Kavşaklara yaklaşırken
Soru 3
    Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
B
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 4
    Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
A
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Kaç yaralı olduğuna bakılması
D
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Soru 5
    Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?
A
Alt yapı
B
Turizm sektörü
C
Turist
D
Trafik
Soru 6
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
25
B
20
C
10
D
15
Soru 7
    Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini artırması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Ani fren yaparak durmaya çalışması
D
Takip mesafesine uyması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Boyun korsesi
B
Emniyet kemeri
C
Çekme halatı
D
Engel işareti
Soru 9
   I- Reflektör II- İlk yardım çantası III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

  Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 10
    Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
B
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
C
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
D
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
Soru 11
    Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
A
Batan cisim varsa çıkarmamak
B
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
D
Yarı oturur duruma getirmek
Soru 12
    Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karnın ön üst kısmı
B
Dizin ön üst kısmı
C
Kasık iç kısmı
D
Bacak dış kısmı
Soru 13
    Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Otomobil, kamyona
C
Kamyon, otomobile
D
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 14
    Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Durma
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
A
Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B
Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C
Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D
Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
Soru 16
   Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
C
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
D
İtfaiye aracının ana yolda olması
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Yüzün soğuk su ile yıkanması
B
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
Soru 18
   Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

  Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
B
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
C
Yayaların geçişini beklemesi
D
Sağa sinyal vermesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
B
Yayalara su sıçratılması
C
Diğer sürücülerin korkutulması
D
Hız kurallarına uyulması
Soru 20
   Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
is ışıklarının
B
ark ışıklarının
C
akını gösteren ışıkların
D
zağı gösteren ışıkların
Soru 21
    Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
B
Akü kablo bağlantılarının gevşek olması
C
Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
D
Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması
Soru 22
   Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıya uzak mesafede çalışması
B
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
D
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
Soru 23
    Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Sırtüstü düz bir zemine yatırma
B
Dolaşım kontrolü
C
Çeneyi göğse iyice yaklaştırma
D
Solunum kontrolü
Soru 24
    Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz kapağının olduğu bölge
C
Diz ile kalça arası
D
Ayak bileğinin alt kısmı
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A
Rot
B
Diferansiyel
C
Amortisör
D
Yay
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun artması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Yürüme alışkanlığı oluşturması
Soru 27
    Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
A
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
B
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
C
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
D
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?
A
Trafiği düzenlemek
B
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
D
Sürücüleri denetlemek
Soru 29
    Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Aracına el koyma
B
Trafikten men etme
C
Para cezası ve ceza puanı
D
Hafif hapis cezası
Soru 30
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Toplardamar kanamaları
Soru 31
   Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

  Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?
A
Kamu hakkı
B
Birey hakkı
C
Çevre hakkı
D
Toplum hakkı
Soru 32
  • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

  Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Kırmızı oklu
D
Yeşil
Soru 33
   Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
yarı yüzükoyun-yan
B
baş geri-çene yukarı
C
şok
D
oturuş
Soru 34
   I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

  Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

22 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 22 Ekim 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 22 Ekim 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 22 Ekim 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

22 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları
22 Ekim 2021 ehliyet sinavi sorulari
22 Ekim 2021 ehliyet sinav sorulari
22 Ekim 2021 ehliyet sınav soruları çöz
22 Ekim 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 22 Ekim 2021

22 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

22 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

22 Ekim 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık