25 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

25 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi almaktan men cezası
B
Aracı en sağ şeritten sürme cezası
C
İdari para cezası
D
Ağır hapis cezası
Soru 2
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Engel işareti
B
Boyun korsesi
C
Çekme halatı
D
Emniyet kemeri
Soru 3
    Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup şasi ile
B
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
C
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
D
Eksi kutup şasi ile
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?
A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek
C
Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 5
    Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?
A
Motosiklet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Traktör
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Manifoldlarda kaçakların oluşması
B
Motor yağına su karışması
C
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
D
Motorun hararet yapması
Soru 7
   "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

  Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?
A
Çevre hakkı
B
Yaşam hakkı
C
Kamu yararı
D
Öfke yönetimi
Soru 8
    Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Kalbi duran
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 9
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 10
    Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?
A
Termostat
B
Yağ filtresi
C
Radyatör
D
Devridaim pompası
Soru 11
    Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bujinin daha iyi ateşlemesine
B
Farların daha canlı yanmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Elektrik tesisatının yanmasına
Soru 12
    Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
A
Yaralının hemen hastaneye taşınması
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
D
Hemen Tıbbi yardım istenmesi
Soru 13
    Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A
Alternatörde
B
Marş motorunda
C
Far ampullerinde
D
Fan motorunda
Soru 14
    Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
İl Belediye Başkanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Soru 15
    Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A
Rölanti devresinde
B
Marş motorunun kablo bağlantılarında
C
Akünün kutup başlarında
D
Jikle devresinde
Soru 16
    Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Buji kabloları gevşektir.
B
Diferansiyel arızalıdır.
C
Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.
D
Yağ pompası arızalıdır.
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Burun
D
Soluk borusu
Soru 18
    Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Lastik tekerlekli traktör
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A
Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
B
Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C
Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak
D
Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
Soru 20
    Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A
Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
B
Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.
C
Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
D
Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
Soru 21
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin bilincini yitirmesi
B
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
C
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D
Reflekslerin kaybolması
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?
A
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
D
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
Soru 23
    Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A
Benzin
B
Motorin
C
Biodizel
D
LPG
Soru 24
    Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Gabari
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş hakkı
Soru 25
    Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?
A
Soğutma sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Aktarma organları
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Aşırı hız yapılması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
Soru 27
    Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
A
200
B
250
C
150
D
100
Soru 28
    Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Hızlarını artırarak geçmesi
D
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
A
Kan basıncının düşmesi
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 30
    İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
A
110
B
177
C
185
D
112
Soru 31
   I- Park etmek II- Geri gitmek III- Duraklamak

  Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak
C
Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek
D
Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 34
    Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?
A
Direksiyon simidi
B
Radyatör
C
Dikiz aynaları
D
Yağ filtresi
Soru 35
    Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
15
B
20
C
25
D
10
Soru 36
    Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
B
Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
C
Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
D
Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
Soru 37
    Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz susturucusu
C
Emme susturucusu
D
Emme manifoldu
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

25 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 25 Şubat 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 25 Şubat 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 25 Şubat 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

25 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları
25 Şubat 2020 ehliyet sinavi sorulari
25 Şubat 2020 ehliyet sinav sorulari
25 Şubat 2020 ehliyet sınav soruları çöz
25 Şubat 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 25 Şubat 2020

25 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

25 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

25 Şubat 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık