29 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

29 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır
B
Geçişler dışında trafik sağdan akar
C
Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir
D
Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir
Soru 2
   Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

  Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması
C
Kızgın biçimde kornaya basılması
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 3
    Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
A
Damar tıkanması
B
Solunum durması
C
Tam tıkanma
D
Kısmi tıkanma
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A
Akü
B
Buji
C
Distribütör
D
Endüksiyon bobini
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
A
Yağ filtresi
B
Polen filtresi
C
Hava filtresi
D
Yakıt filtresi
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?
A
Sıcak tutmak
B
Temiz havaya çıkarmak
C
Solunumu durmuşsa suni solunum yapmak
D
Kusmasını sağlamak
Soru 7
    Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
A
Sağa ve sola geniş
B
Sağa ve sola dar
C
Sağa dar, sola geniş
D
Sağa geniş, sola dar
Soru 8
    Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
B
Camın patlamasını önlemek
C
Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
D
Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
Soru 9
    Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Sis ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
B
Araçların tescil işlemlerini yapmak
C
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
D
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Soru 11
    Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?
A
G
B
C
C
D
D
B
Soru 12
    Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A
Pistonlarda
B
Eksantrik milinde
C
Alternatörde
D
Lastiklerde
Soru 13
    Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A
3. zaman
B
1. zaman
C
2. zaman
D
4. zaman
Soru 14
    B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A
E
B
A2
C
F
D
G
Soru 15
    Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
B
Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi
C
Reflekslerin kaybolması
D
Kazazedenin bilincini yitirmesi
Soru 16
    Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 17
    Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
A
Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
B
Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi
C
Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması
D
Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması
Soru 18
    Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A
Diferansiyel yağının
B
Vites kutusu yağının
C
Direksiyon kutusu yağının
D
Motor yağının
Soru 19
   "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

  Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.
A
Mimiklerle öfkesini belli etmesi
B
Küfretmesi
C
Gülümseyerek karşılık vermesi
D
Aynı şekilde karşılık vermesi
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A
Burun üzerine ve enseye buz konulması
B
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
C
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D
Yüzün soğuk su ile yıkanması
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
Hoşgörü
Soru 22
    Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A
Su filtresi
B
Benzin filtresi
C
Yağ filtresi
D
Hava filtresi
Soru 24
    Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin bağlanması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C
Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması
D
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması
Soru 25
    Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 26
    Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?
A
Çıkık
B
Kırık
C
Çarpma
D
Burkulma
Soru 27
  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

  Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I ve III
B
ve II
C
ve III
D
, II ve III
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A
Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması
B
Göğüs hareketlerinin kaybolması
C
Dudakların morarması
D
Göz bebeklerinin küçülmesi
Soru 29
    Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?
A
Jikle devresinin çalışmaması
B
Motorun çekişten düşmesi
C
Marş motorunun çalışmaması
D
Endüksiyon bobinin yanması
Soru 30
    Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A
Üçgen sargı
B
Tahta atel
C
Tel atel
D
İnce rulo sargı
Soru 31
    Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?
A
Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.
B
Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
C
Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
D
Fazla süratten kaçınılmalıdır.
Soru 32
    Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Yaya ve okul geçitlerinde
B
Dönemeçlerde
C
Tepe üstlerine yakın yerlerde
D
Banketlerde
Soru 33
    Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?
A
Minibüslerde
B
Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında
C
Otomobillerde
D
Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
Soru 34
    Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Karbüratör
B
Manifold
C
Buji
D
Teker jantı
34 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

29 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 29 Eylül 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 29 Eylül 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 29 Eylül 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

29 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları
29 Eylül 2021 ehliyet sinavi sorulari
29 Eylül 2021 ehliyet sinav sorulari
29 Eylül 2021 ehliyet sınav soruları çöz
29 Eylül 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 29 Eylül 2021

29 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

29 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

29 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık