31 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

31 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
B
Aracını durdurmalıdır.
C
Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
D
Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
Soru 2
    Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
B
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C
Arkadan çarpmak
D
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
Soru 4
    Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?
A
Sürücüleri denetlemek
B
Trafiği düzenlemek
C
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
D
Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek
Soru 5
    Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A
Hidrolik yağına
B
Motorine
C
Yağlama yağına
D
Soğutma suyuna
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Direksiyon mili
B
Rot
C
Silindir bloğu
D
Şaft
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması
B
Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması
C
Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması
D
Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
Soru 8
    Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Yansıtıcı giysi
B
Kask
C
Eldiven
D
Dayanıklı bot
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A
Derinin kuru ve ağrılı olması
B
Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması
C
Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması
D
Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması
Soru 10
  I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

  Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
I ve III
B
ve III
C
, II ve III
D
ve II
Soru 11
    Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Soru 12
    Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
racını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
avranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
ürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
rafik içindeki davranışlarının sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 13
    Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
A
Flaşör
B
Kontak anahtarı
C
Distribütör
D
Buji
Soru 14
    Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A
Kalça kemiği
B
Kaburga kemiği
C
Uyluk kemiği
D
Kol kemiği
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A
Distribütör
B
Buji
C
Karter
D
Enjektör
Soru 16
    Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A
Isıtma bujisi ikaz ışığı
B
El freni çekili ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 17
   I- Alkol veya madde bağımlılığı II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 18
    Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor çok soğur.
B
Motor suyuna yağ karışır.
C
Motor yakıtına yağ karışır.
D
Motor aşırı ısınarak zarar görür.
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?
A
Motorun hareketini vites kutusuna iletmek veya kesmek
B
Motorun hareketini marş motoruna iletmek veya kesmek
C
Motorun hareketini altenatöre iletmek veya kesmek
D
Motorun hareketini supaplara iletmek veya kesmek
Soru 20
    Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Altında
C
Üzerinde
D
Hizasında
Soru 21
   Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

  Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
A
Bacak bölgesi kanamaları
B
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
C
Toplardamar kanamaları
D
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru 22
    Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Aynı
C
Önemli değildir.
D
Daha küçük
Soru 23
    Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
50
C
60
D
30
Soru 24
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

  İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Zihinsel aktivitenin korunması
B
Şokun engellenmesi
C
Sindirim işlevinin rahat olması
D
Kanamanın durdurulması
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
B
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru 27
    Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Denetimlerde problem yaşamamak
C
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
D
Ceza almaktan çekinmek
Soru 28
    Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
azazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
B
ırıklara yerinde müdahale etmesi
C
endisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
D
azazedenin korku ve endişelerini gidermesi
Soru 29
    Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Kara yolu
C
Bağlantı yolu
D
Şerit
Soru 30
    Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Dik oturuş
B
Yarı yüzüstü yan yatış
C
Yarı oturuş
D
Sırtüstü yatış
Soru 31
    Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava filtresi
B
Yakıt filtresi
C
Enjektör
D
Yağ filtresi
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
A
Suda boğulma
B
Birinci derece yanıklar
C
Solunum yolunun tıkanması
D
Zehirli gazların solunması
Soru 33
   Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

  Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması
C
Kaba ve saldırgan davranılması
D
Kızgın biçimde kornaya basılması
Soru 34
    Aşağıdakilerden hangisi motorda hararetin yükselmesine sebep olabilir?
A
Distribütör kapağının çatlak olması
B
Soğutma suyunda antifrizin olması
C
Vantilatör kayışının çok gergin olması
D
Aracın uygun vites ve devirde kullanılmaması
Soru 35
    Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesine süresiz olarak el konur.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A
Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
B
Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C
Bir meslek sahibi olmak
D
Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
Soru 37
    Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?
A
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
B
Yan yatış
C
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
D
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
Soru 38
    Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.
B
Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.
C
Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.
D
Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
B
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
39 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
36373839
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

31 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 31 Mayıs 2020 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2020 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 31 Mayıs 2020 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

31 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları
31 Mayıs 2020 ehliyet sinavi sorulari
31 Mayıs 2020 ehliyet sinav sorulari
31 Mayıs 2020 ehliyet sınav soruları çöz
31 Mayıs 2020 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 31 Mayıs 2020

31 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

31 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

31 Mayıs 2020 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık