21 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

21 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?
A
Silindir kapağı
B
Manifold
C
Karter
D
Motor bloğu
Soru 2
    Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması
B
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C
Trafikten süresiz men
D
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru 3
    Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
5
B
20
C
50
D
30
Soru 4
    Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Akünün daha çabuk bitmesine
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 5
  I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

  Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, III ve IV.
B
II, III ve IV.
C
I, II, III ve IV.
D
I ve II.
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
A
Akü elektroliti
B
Fren hidroliği
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 7
    Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Endüksiyon bobinindeki
B
Bujilerdeki
C
Far anahtarındaki
D
Distribütördeki
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A
Lastik hava basıncının fazla olması
B
Motorun hararet yapması
C
Lastik hava basıncının düşük olması
D
Fren balatalarının ıslanması
Soru 9
    Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
p masajı - Suni solunum
B
0 - 2
C
0 - 1
D
0 - 1
Soru 10
    Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Geçme sırasında hızını artırması
B
Bulunduğu şeritte seyretmesi
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 11
    Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A
Motor suyuna yağ karışır.
B
Motor ısınır, yanar.
C
Motor çok soğur.
D
Motor yakıtına yağ karışır.
Soru 12
    Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 13
  I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

  Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
III - II - IV - V - I
B
I - II - III - IV - V
C
II - III - I - IV - V
D
V - I - IV - II - III
Soru 14
    Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma suyu seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Antifriz seviyesini göstermek
Soru 15
    Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Öksürmesi engellenir.
C
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
D
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır.
Soru 16
    Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi
C
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi
D
Akünün boşalması
Soru 17
    Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A
Daha ince
B
Daha kalın
C
Daha uzun
D
Daha kısa
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
B
Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C
Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
D
Taşıma sınırı altında yük taşımak
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Endüksiyon bobini
B
Karbüratör
C
Sigorta
D
Marş motoru
Soru 20
    Tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye, bilinci yarindeyse aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A
Karla ovularak masaj yapma
B
Şekerli ılık içecekler verme
C
Kaynar su ile yıkama
D
İyice sarılarak uyutma
Soru 21
    İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?
A
Yaralıların cinsiyetlerine
B
Aracın modeline
C
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
D
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
Soru 22
    Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?
A
Dilini ısırmış olabileceği
B
Omurgasında kırık olabileceği
C
Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
D
Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
Soru 23
    Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bariyer kapalı ise durulması
B
Hızın azaltılması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
Soru 24
    Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
A
Hemen Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
D
Yaralının hemen hastaneye taşınması
Soru 25
    Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Aks-Vites kutusu-Kavrama-Diferansiyel-Şaft
B
Kavrama-Vites kutusu-Şaft-Diferansiyel-Aks
C
Vites kutusu-Kavrama-Aks-Şaft-Diferansiyel
D
Şaft-Kavrama-Vites kutusu-Diferansiyel-Aks
Soru 26
   I- Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

  Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 27
    Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
D
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
Soru 28
    Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.
B
Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.
C
Debriyaj arızalıdır.
D
Aracın el freni çekiktir.
Soru 29
    Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Trafik görevlisi olmak
B
İyi bir sürücü olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 30
    Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası
B
“DUR” lambası ve sis ışıkları
C
Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası
D
Park lambası ve yangın söndürücü
Soru 31
    Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
A
Aşırı stres yapması
B
Bencil davranması
C
Hoşgörülü olması
D
Sürekli kornaya basması
Soru 32
  I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

  Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 33
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
5
B
3
C
2
D
4
Soru 34
   “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Engelli sürücülere ödenek sağlamak.
B
Devletin kazanç sağlaması.
C
Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak.
D
Engelli sürücülere moral vermek.
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 36
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
Soru 37
    Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
B
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
C
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
D
Motor kaputunun açık kaldığını
Soru 38
    Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
B
Uzağı gösteren lambaları yakması
C
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
D
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
38 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
363738
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

21 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 21 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 21 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 21 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

21 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
21 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
21 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
21 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
21 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 21 Mayıs 2022

21 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

21 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

21 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık