30 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

30 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?
A
Fren lambaları
B
Park lambaları
C
İç aydınlatma lambaları
D
Sis lambaları
Soru 2
   "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

  Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Sorumluluk sahibidir
B
Yardımlaşmayı sever
C
Araç kullanma noktasında tecrübelidir
D
Kendine güvenmektedir
Soru 3
    Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A
Yan yatış
B
Oturuş veya yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 4
   Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

  Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
antifriz
B
asit
C
elektrolit
D
saf su
Soru 5
   I- Akü kontrolü II- Lastik kontrolü III- Antifriz kontrolü

  Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 6
    Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A
Silecek motoru
B
Marş motoru
C
Otomatik klima
D
Akü
Soru 7
    Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A
Motorun hararet yapması
B
Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
C
Manifoldlarda kaçakların oluşması
D
Motor yağına su karışması
Soru 8
    Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
A
Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi
B
Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
C
Çevre eğitimine ağırlık verilmesi
D
Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmesi
Soru 9
    Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
B
Şekerli su içirilmeli
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru 10
    Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Banket
B
Ana yol
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 11
    Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
B
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
C
Termostat çıkartılmalı
D
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru 12
    Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
eriye dönmek
B
ızına uygun şeritte gitmek
C
eri gitmek
D
orunluluk dışında park etmek
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Engel işareti
B
Boyun korsesi
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 14
  • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.

  Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Soru 15
    Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Jandarma imdat
B
İtfaiye
C
Ambulans
D
Polis imdat
Soru 16
    Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Trafik polisi
C
Girişimci
D
İlk yardımcı
Soru 17
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Acil yardım istenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Kazaların önlenmesi
D
Şokun önlenmesi
Soru 18
    Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Park sensörü
B
Aktif gergili emniyet kemeri
C
Polen filtresi
D
Açılabilir tavan
Soru 19
    Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A
Duruş mesafesi kadar
B
Fren mesafesi kadar
C
Takip mesafesi kadar
D
İntikal mesafesi kadar
Soru 20
    Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Terleme
B
Koma
C
Bayılma
D
Üşüme
Soru 21
    Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A
Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
B
Eklem bağlarının kopması
C
Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D
Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
Soru 22
   Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

  
A
Sıkıştırma zamanı
B
a göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?
C
Emme zamanı
D
Ateşleme zamanı
Soru 23
    Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A
Karayolları Genel Müdürlüğü
B
Ulaştırma Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Millî Eğitim Bakanlığı
Soru 24
    Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Koma
D
Şok
Soru 25
    Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A
Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek
B
Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek
C
Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
D
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
Soru 26
    Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A
Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
B
Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
C
Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
D
Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Soru 27
    Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
am tıkanma yaşadığında
B
albi durduğunda
C
an şekeri düştüğünde
D
anaması olduğunda
Soru 28
    Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağ şeride veya işaretlerle dönüş izni verilen şeride girmesi
B
Hızını azaltması
C
Dönüş işareti vermesi
D
Geniş bir kavisle dönmesi
Soru 29
    Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
rafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
nemsenmez yola devam edilir.
C
otorun devri artırılır.
D
çık camlar varsa kapatılır.
Soru 30
    Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Debriyaj balatası aşınır.
B
Lastikler aşınır.
C
Vites kutusu aşınır.
D
Araç daha hızlı gider.
Soru 31
    Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
B
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
C
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
D
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru 32
    Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
B
Acil yardım istenmesi
C
Kanamanın durdurulması
D
Şokun önlenmesi
Soru 33
    Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 34
    Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
Üst çizgisinden yukarıda
B
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
C
Alt çizgisinden aşağıda
D
İki çizgisi arasında
Soru 35
    Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A
250
B
200
C
100
D
150
Soru 36
    Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A
Yağ ve motorin soğutmalı
B
Hava ve benzin soğutmalı
C
Su ve yağ soğutmalı
D
Su ve hava soğutmalı
Soru 37
    Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.
B
Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
C
Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
D
Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
Soru 38
   "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

  Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?
A
Öfke
B
Psikolojik etki
C
Diğergamlık
D
Saygı
Soru 39
    Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A
Far ayarı
B
Supap ayarı
C
Fren ayarı
D
Rot ayarı
Soru 40
    Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
A
Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek
B
Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak
C
Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

30 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 30 Mayıs 2022 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 30 Mayıs 2022 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 30 Mayıs 2022 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

30 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları
30 Mayıs 2022 ehliyet sinavi sorulari
30 Mayıs 2022 ehliyet sinav sorulari
30 Mayıs 2022 ehliyet sınav soruları çöz
30 Mayıs 2022 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 30 Mayıs 2022

30 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

30 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

30 Mayıs 2022 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık