30 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen sayfa yüklenirken bekleyiniz, tarayıcınızda javascript desteğinin etkin olduğundan emin olunuz.
Eğer sayfa yüklenmediyse buraya tıklayınız.


Ehliyet Sınav Soruları çözmek için aşağıda bulunan "BAŞLA" butonuna tıklayıp sınava başlayabilirsiniz.

30 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları Ehliyet sınav sorularımız büyük bir özenle hazırlanmışdır. Geçmiş yıllarda ki çıkmış milyonlarca soru web sitemizde bulunmaktadır. İstediğiniz Yıl/Ay/Gün sınav sorularını sitemizden çözebilirsiniz.
Başla
Soru 1
    İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Ağzından bol sıvı verilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 2
    Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 3
    Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 4
   "İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

  Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsız
B
Hoşgörülü
C
Öfkeli
D
Yetenekli
Soru 5
    Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
A
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
D
Bilincin kısa süreli kapanması
Soru 6
    Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Araç daha hızlı gider.
B
Lastikler aşınır.
C
Debriyaj balatası aşınır.
D
Vites kutusu aşınır.
Soru 7
    Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Gabari
B
Yüklü ağırlık
C
Taşıma sınırı (Kapasite)
D
Azami toplam ağırlık
Soru 8
    Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?
A
4
B
3
C
2
D
5
Soru 9
    Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
C
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
D
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi
Soru 10
    Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorda yağlamanın olmaması
B
Motorun sarsıntılı çalışması
C
Yakıt tüketiminin düşmesi
D
Yakıt tüketiminin artması
Soru 11
    Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Motorun çabuk soğuması
B
Motorun normal çalışmasını sürdürmesi
C
Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
D
Motor gücünün artması
Soru 12
    Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A
Destek doku
B
Organ
C
Hücre
D
Sistem
Soru 13
    Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir?
A
Karbüratör
B
Marş motoru
C
Sigorta
D
Endüksiyon bobini
Soru 14
    Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A
40
B
60
C
100
D
80
Soru 15
    Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A
Bir araç boyu kadar
B
İki araç boyu kadar
C
Üç araç boyu kadar
D
Takip mesafesi kadar
Soru 16
    Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
A
Kuzey
B
Batı
C
Güney
D
Doğu
Soru 17
    İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.
B
Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.
C
Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.
D
Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.
Soru 18
    Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
İntikal mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 19
    Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A
Motorun zor çalışması
B
Motorun iyi soğutulamaması
C
Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
D
Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
Soru 20
   Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

  Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 21
    Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Alternatör diyotları
B
Su pompası
C
Şanzuman dişlileri
D
Diferansiyel dişlileri
Soru 22
    Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A
Alternatör
B
Endüksiyon bobini
C
Marş motoru
D
Distribütör
Soru 23
    İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A
Sadece şehir içinde araba kullanmak için
B
İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa
C
Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile
D
Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile
Soru 24
  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Kasko sigortasının önemini
C
Ülke ekonomisini
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Soru 25
    Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
C
Kalbi düzensiz çalışanlara
D
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
Soru 26
    Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Hidrolik yağ seviyesi kontrolü
B
Elektrolit seviyesi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Antifriz kontrolü
Soru 27
    Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Egzoz susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Emme susturucusu
Soru 28
   Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

  Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A
Kaba ve saldırgan
B
Aşırı tepkili
C
Asabi
D
Saygılı ve nezaketli
Soru 29
    Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A
Motosiklet
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 30
    Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 31
    İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
B
Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi
C
Alt ve üst geçitleri kullanması
D
Yaya geçidini kullanması
Soru 32
    70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
25
C
45
D
55
Soru 33
    Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Servis bakım belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Araç tescil belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 34
    Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 35
    Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A
racın kontrol edilebilirliğinin artması
B
ren mesafesinin artması
C
ngelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
D
üvenli sürüşün sağlanması
Soru 36
    Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
D
Bulantı ve kusmanın olması
Soru 37
    Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Park lambasının yakılmasına
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637
Geri dön


Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel

30 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarımız için hazırlamış olduğumuz 30 Ağustos 2021 ehliyet soruları testimizi çözebilirsiniz. Ehliyet sınav soruları yeni sisteme uygundur. Sürücü kurslarında verilen kaynak kitap sayesinde bu sınav hazırlanmıştır. 30 Ağustos 2021 ehliyet sınav sorularını sizin için bir araya topladık.

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var. Bu sınavları dileyen online olarak testleri çözerek kendini sınava hazırlayabilir, dileyen PDF formatı halinde indirebilir. Konular titizlikle hazırlanmış görsel ve şekilsel sorulardan oluşmaktadır.

Ehliyet sınav soruları 30 Ağustos 2021 çıkmış sınav soruları E-sınav müfredatına uygundur. Çıkmış ehliyet sınav soruları özenle sizler için hazırlanmıştır, meb ehliyet sınav soruları günceldir ve yeni sisteme uygundur. Ehliyet sinav sorulari çözerek sınavı kazanabilirsiniz lakin kazanmak için lütfen bütün yılların ve ayların sorularını çözün. Ehliyet sınav soruları çöz 50 soru halinde özel olarak derlenip Sürücü kursları kitaplarından ve geçmiş sınav sorularını bir araya getirilerek hazırlanmıştır.

30 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları
30 Ağustos 2021 ehliyet sinavi sorulari
30 Ağustos 2021 ehliyet sinav sorulari
30 Ağustos 2021 ehliyet sınav soruları çöz
30 Ağustos 2021 geçmiş ehliyet sınav soruları
Ehliyet sınav soruları çöz 30 Ağustos 2021

30 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları
( Son Güncellenme Tarihi [month1] )
[accounts]

30 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

30 Ağustos 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Makale BURAYA !

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık